Agenda

2019 staat in het teken van de LIEFDE

2019 staat in het teken van de LIEFDE

Er staat een prachtig jaar voor de deur. Het Titus Brandsma Instituut organiseert een aantal evenementen in het kader van de LIEFDE. Daarnaast starten we op 30 januari met een nieuwecollegereeks over ‘De gemeenschap als gids’ en in februari met een leeskring mystieke teksten van Simone Weil.

 

Op vrijdag 25 januari 2019 is er alweer de 5e Nacht van de Mystiek. Het thema is Liefde & Mystiek en het belooft weer een mooie avond te worden. Met voordrachten, poëzie, theater en muziek. Dit jaar met onder andere Etty Hillesum-kenner Ria van den Brandt en Robert Jan Stips (voorheen de Nits). Dit jaar is het in het Theatercafé van de Stadsschouwburg.

 

 

Lees meer over het programma op www.nachtvandemystiek.nl 
Bestel direct uw kaarten

We organiseren in 2019 een drietal TBI Lectures die staan in het teken van de LIEFDE:

15 januari 2019           Marc de Kesel (TBI): Mystiek, een anatomie van de liefde

22 januari 2019           Christian Hengsterman (Universität Münster, DE): Origines on Love

12 februari 2019         Veerle Fraeters (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen, BE): Hadewijch en de liefde


Als u er snel bij bent, is het nog mogelijk om u voor de laatste TBI Lecture van 2018 aan te melden met als onderwerp ‘Franciscaanse waarden in de zorg’. Spreker is Willem Marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum. 
Meldt u nu aan voor één of meerdere GRATIS TBI Lectures


Op woensdag 30 januari start de collegereeks ‘De gemeenschap als gids’. In deze colleges staat de begeleidende rol van de gemeenschap op de geestelijke weg centraal. We lezen teksten van Meester Eckhart. Ook leren studenten in het gemeenschapsgesprek onderwerpen van verschillende kanten te bekijken, te vergelijken en te toetsen.
Meldt u aan voor de collegereeks ‘De gemeenschap als gids’

 

In februari start een leeskring mystieke teksten over Simone Weil (1909-1943). Zij is één van de interessantste christelijke mystici van de twintigste eeuw. Haar dagboeknotities zijn uitgegeven, ‘Zwaartekracht en genade’, en worden in deze groep samen aandachtig gelezen en geduid. De leeskring komt zes keer bij elkaar en begint op woensdag 6 februari van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten € 10,- per keer.
Meldt u aan voor de Leeskring Mystieke Teksten over Simone Weil

Dan is er de afsluiting van het jubileumjaar. Op vrijdag 22 februari kijken we terug op een mooi jubileumjaar. En ook kijken we vooruit, naar de toekomst van ons instituut. 
Locatie: Kapel van het Berchmanianum, het nieuwe academiegebouw. Zet de datum van de afsluiting van het jubileumjaar alvast in uw agenda.

 
We zijn nog bezig met de programmering voor de Titus Brandsma Lezing 2019 op vrijdag 24 mei. Informatie over het programma volgt. Zet de datum van de Titus Brandsma Lezing alvast in uw agenda.


De Studieweek Mystiek van 1 t/m 4 juli staat in het teken van het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis. Zet de Studieweek Mystiek alvast in uw agenda.

Meer informatie over ons en onze evenementen op 
www.titusbrandsmainstituut.nl