Agenda

De Weesper Filosofiekring

DE WEESPER FILOSOFIEKRING

In het komende seizoen gaan we — op de eerste woensdagavond van de maand — het boek ‘Het boeddha fenomeen, verkenning van een fenomenologisch boeddhisme’ van de filosoof Erik Hoogcarspel lezen. Dit door ISVW uitgegeven boek behandelt de vraag: “Is een westers boeddhisme mogelijk, een boeddhisme dat zich baseert op de oudste bekende woorden van de boeddha en tegelijkertijd consistent en begrijpelijk is voor een publiek dat niet door verwijzingen naar hindoegoden en wonderverhalen uit zijn bol gaat?”

Erik Hoogcarspel onderneemt de interculturele exercitie de oudste boeddhistische teksten met de nieuwste inzichten uit de westerse fenomenologie te verbinden. De verbindende grond vormt de eenvoudige waarheid dat je het leven moet laten komen zoals het zich aandient en dat je de wereld moet ervaren zoals ze verschijnt.

De gesprekskring ‘Het Boeddha fenomeen’ en het extra filosofieprogramma “Zin in Filosofie” in de vorm van een workshopscyclus rond de dialoogtafel met ‘De Wereld van De Wachter’ worden beide geleid door Dr. Heidi S.C.A. Muijen (1959). Zij promoveerde in 2001 op het onderwerp metaforen in communicatie en veranderingsprocessen. In haar filosofische praktijk Thymia heeft zij een filosofisch-mythisch spel Mens, ken je Zelf!, een dialoogtafel Wat is de kwestie? — Wat is de kwestie! en een digitaal spel en forum voor interculturele levenskunst Quest for wisdom ontwikkeld. Op dit moment is zij betrokken bij de masteropleiding Begeleidingskunde (Human & Organisational Behaviour) in Rotterdam en in Nijmegen en een aantal opleiding van het CAM-instituut voor complementaire geneeskunst in Utrecht.

Werkwijze van de gesprekskring ‘Het Boeddha fenomeen’

De bijeenkomsten hebben de vorm van een gesprekskring aan de hand van een inleiding tot het thema of (deel van) het hoofdstuk uit het boek, dat door een van de deelnemers zal worden ingeleid en in dialoog met de gespreksleider voor het voetlicht wordt gebracht. Daarna volgt een gemeenschappelijke dialoog over het thema vanuit ieders vragen, interpretatie en betrokkenheid bij het thema. In deze opzet wordt van de deelnemers verwacht zich in te tekenen voor een thema om te kunnen participeren.

Steeds kiest iedere deelnemer een citaat uit het boek bij de eigen associaties en vragen bij het thema dat op de betreffende bijeenkomst aan de orde is. Tijdens de eerste helft van de bijeenkomst leidt een deelnemer het thema (op eigen wijze en in dialoog met de gespreksleider) in en formuleert een vraag of een stelling. Tijdens de tweede helft van de avond gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Praktisch

Leiding: Dr. Heidi S.C.A. Muijen

Deelname: kosteloos

Aanmelden verplicht: bij heidi@thymia.nl

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp

 

Bijeenkomsten in het najaar:

1 november en 6 december 2017

  • Inleiding thema (Heidi): Het Boeddha-fenomeen: verkenning van een fenomenologisch boeddhisme

  • Inleiding thema: De geschiedenis van de boeddha (wie?)

  • Inleiding thema: De nalatenschap van de boeddha (wie?)

  • Inleiding thema: Karma (wie?)

 

Bijeenkomsten in het voorjaar 2018:

7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei 2018

  • Inleiding thema: Ethiek en wedergeboorte (wie?)

  • Inleiding thema: Boeddhisme en filosofie (wie?)

  • Inleiding thema: Fenomenologie (wie?)

  • Uitleiding thema: De boeddha als fenomeen (wie?)