Agenda

ZORG VOOR ELKAAR

Thema avonden Laudato Si’

RK-parochie Levend Water en  protestantse gemeenten Weesp, Muiden en Muiderberg

De pauselijke encycliek Laudato Si’ (‘Wees geprezen’) spreekt ook buiten de RK-kerk velen aan. De boodschap van Paus Franciscus over milieu, rechtvaardigheid en vrede is actueel en inspireert. Zorg voor de aarde en zorgen voor elkaar zijn onlosmakelijk verbonden. Beiden hebben te maken met onze verantwoordelijkheid.

Wat betekent dat voor onze manier van samenleven nu steeds meer mensen uit de zogenaamde derde wereld onze buren zijn? En nu we steeds langer en meer ons zelf moeten redden? Hoe zien wij de toekomst van de zorg?

Twee avonden midden in de 40-dagentijd of vastentijd onderweg naar Pasen. Bezinning en gesprek op het raakvlak van geloof en maatschappij. Het zorgklimaat verandert, maar verandert het ons ook?

Elke avond bestaat uit 2 delen. Eerst drie inleidingen vanuit drie verschillende invalshoeken Bijbel, lokale politiek en maatschappij. Daarna een groepsgesprek.

De tweede avond is sluit aan bij  de serie over ‘Zin in Mantelzorg’ (zie blz. 21). Velen krijgen met dit onderwerp te maken, maar zijn niet altijd in staat om deel te nemen aan de gespreksgroep. Daarom willen we op 28 maart met een breder publiek doorpraten over vragen rond zingeving in de zorg en mantelzorg. Deze avond staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema.

 

Laudato Sí’

Avond 1

Missie/zending vandaag

Do 7 feb 2019, 20.00-21.45 uur

Avond 2

Zorg en mantelzorg

Do 28 maart 2018, 20.00-21.45 uur

Plaats

Pastorie RK-kerk,

Herengracht, Muiden

Het Lichthuis,

Waagplein 10, Weesp

Thema

Zorg voor de 3e wereld of omgekeerde missie/zending?

Zin in Zorg

Verhalen uit de lokale samenleving

Inleidingen en verhalen uit de lokale samenleving

Van o.a. Vluchtelingenwerk en Alzheimer café Weesp

 

 

 

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee.

 

Informatie: Nel Pronk, tel 06 1507 1576 of Gerben Hoogterp, tel. 0294 769042