Een parochie is een gemeenschap van christenen verbonden aan een plaats of regio met één of meerdere kerkplekken. Een parochie is de kleinste bestuurlijke eenheid binnen de Rooms-katholieke Kerk. De parochie wordt bestuurd door het parochiebestuur en de benoemde pastor.
Het doel is om een levende geloofsgemeenschap te zijn. Samen met de voorgangers willen we zorg dragen voor het geestelijk welzijn van de parochianen. Hierin kunnen persoonlijke en maatschappelijke ervaringen, vreugden en verdriet van mensen met elkaar gedeeld worden. Dit doen we door gezamenlijk te vieren, verdieping te zoeken en te werken aan een hechte gemeenschap.

De Parochie van Levend Water

De parochie is ontstaan op 1 januari 2012 uit een fusie van de H. Laurentiusparochie te Weesp en de H. Nicolaasparochie te Muiden en Muiderberg. De Parochie van Levend Water is toegewijd aan de H. Laurentius en de H. Nicolaas.
Voor de vieringen en geestelijke zorg van de gemeenschap beschikt de parochie over gewijde voorgangers en leken voorgangers.
Binnen de parochie zijn vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. Daarnaast is de parochie betrokken bij maatschappelijke initiatieven binnen en buiten de geloofsgemeenschap. De Parochie van Levend Water beschikt over twee kerkplekken.

Weesp

In Weesp is de parochie gevestigd in de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk aan de  Mr. P.J. Troelstralaan 19. Deze kerk is genoemd naar de twee patroonheiligen van de voormalige H. Laurentiusparochie uit Weesp. Het is een licht en modern kerkgebouw dat mede ingericht is met objecten uit de oude H. Laurentiuskerk. Hier worden iedere dinsdag, elke eerste en derde vrijdag van de maand en iedere zondag vieringen gehouden.

Muiden/Muiderberg

In Muiden is de H. Nicolaaskerk aan de Herengracht 83 de andere kerkplek van de parochie. De kerk en de voormalige H. Nicolaasparochie hebben als patroonheiligen St. Nicolaas en St. Catharina. De bouw van deze waterstaatskerk is in 1825 voltooid. Deze kerk is opgenomen in de lijst van rijksmonumenten. In de H. Nicolaaskerk zijn er iedere zondag vieringen en op de tweede vrijdag van de maand.