Parochiekoor Levend Water

In januari 2014 is het parochiekoor Levend Water ontstaan uit de samenvoeging van het Nederlands koor en het Latijns koor en staat onder leiding van dirigente Luiza Dedisin en organist Daniel Nuñes.

Doelstelling

Het koor is onderdeel van de RK Parochie Levend Water in Weesp, Muiden en Muiderberg en stelt zich als doel het verzorgen van Latijnse, Nederlandse en Gregoriaanse gezangen en ondersteuning bij samenzang. Er wordt zowel eenstemmig als meerstemmig repertoire gezongen. Het koor verleent haar medewerking tijdens de viering op elke 2e en 4e zondag van de maand en tijdens de vieringen met Pasen, Pinksteren en Kerst. Op iedere 3e vrijdag van de maand ondersteunt het koor met samenzang de ouderenviering.

Repetities

Het koor repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk. Nieuwe zangers/zangeressen zijn zeer welkom! Wilt u meer informatie neem dan contact op met Marjo Schilder (voorzitter) via marjo.schilder@hotmail.com.  

 

 

ROUW- EN TROUWKOOR

Het Rouw- en Trouwkoor is samengesteld uit leden van het Parochiekoor, leden van het voormalig kerkkoor uit Muiden en Muiderberg en leden die zich spontaan aanmelden.

Het koor verzorgt de muziek en zang bij uitvaartdiensten en bij huwelijksvieringen. Voor beiden is een speciaal repertoire, waaruit gekozen kan worden.

De repetities zijn op de 1e woensdagmiddag van de maand, van 13.30 uur tot 14.45 uur, onder de bekwame leiding van dirigente/organist  Felicity Goodwin.

Bij een uitvaart of huwelijksviering worden de leden per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.