Binnen de parochie worden de meeste taken en werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers vanuit de gemeenschap. Er is vrijwilligerswerk op verschillende gebieden, voor denkers en doeners! Met elkaar dragen we onder andere zorg voor het klein onderhoud en beheer van de gebouwen, het mogelijk maken van activiteiten en vieringen en de aandacht voor de medemens. Er is voor elk wat wils! Door het vrijwilligerswerk leert u verschillende mensen binnen en buiten de parochie kennen en wordt onze gemeenschap gesteund. Het is daarom van belang dat de gemeenschap genoeg vrijwilligers heeft. Ook binnen de parochie geldt, vele handen maken licht werk! Hieronder vindt u een lijst van actuele vacatures. Bij de koepels kunt u zien welke actieve werkgroepen er zijn. Wilt u zich aanmelden voor één van de vacatures of één van de werkgroepen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Alg. lid van de parochievergadering

Als lid van de parochievergadering wordt u vier keer per jaar opgeroepen voor de parochievergadering.

Hierin delen het parochiebestuur en leden van verschillende werkgroepen de huidige stand van zaken met elkaar, of waar ze op het moment mee bezig zijn. Tevens kunt u vragen stellen aan het bestuur. Op deze manier bent u goed op de hoogte van wat er speelt binnen onze parochie.

Alg. lid van het parochiebestuur

Om ervoor te zorgen dat het parochiebestuur op de juiste sterkte blijft en de taken binnen het bestuur beter verdeeld kunnen worden, zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid.

Het parochiebestuur komt maandelijks bijeen en bespreekt thema’s zoals financiën, gebouwen, beleid en actuele punten.

Coördinator Kerkbalans

De werkgroep kerkbalans is op zoek naar een nieuwe coördinator.

In de werkgroep werkt u samen met onder andere de penningmeester, de beheerder van het kerkbalanssysteem en stelt u gezamenlijk  de teksten van de folder en brieven op. Daarnaast coördineert u verdeling van de verschillende wijken onder de vrijwillige lopers.

Koepelcoördinator Gemeenschapsopbouw (Weesp)

De koepelcoördinator is de spil in het web tussen de werkgroepen en het parochiebestuur.

Als vanuit het bestuur gecommuniceerd wordt, verloopt dat via de koepelcoördinator die op zijn of haar beurt de werkgroepen op de hoogte stelt die onder de koepel vallen. De koepelcoördinator kan via de parochiecoördinator waarmee regelmatig overlegd wordt ook punten onder de aandacht van het parochiebestuur brengen. De koepel gemeenschapsopbouw gaat voornamelijk over het contact leggen met elkaar en anderen binnen en buiten onze eigen parochie. Meer informatie over de koepel of de koepelcoördinator kunt u vinden op de pagina koepels.

Koepelcoördinator Diaconie

De koepelcoördinator is de spil in het web tussen de werkgroepen en het parochiebestuur. Als vanuit het bestuur gecommuniceerd wordt, verloopt dat via de koepelcoördinator die op zijn of haar beurt de werkgroepen op de hoogte stelt die onder de koepel vallen.

De koepelcoördinator kan via de parochiecoördinator waarmee regelmatig overlegd wordt ook punten onder de aandacht van het parochiebestuur brengen. De koepel diaconie gaat over barmhartigheid, het zorgen voor de medemens. Zoals het bezoeken van mensen en inzameling voor de voedselbank organiseren. Meer informatie over de koepel of de koepelcoördinator kunt u vinden op de pagina koepels.

Koster

De groep kosters binnen de parochie bestaat momenteel uit vier mensen.

Ze houden zich onder andere bezig met de verwarming, het geluid en het klaar zetten van de liturgische benodigdheden. Wilt u helpen om voor en na de viering de kerk in orde te brengen, meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat.  Met wat extra handen komt er meer speling in het rooster en maakt u deel uit van de vele mensen die de vieringen mogelijk maken.

Lid kinderwoorddienstgroep en de crèche

Tijdens de zondagse viering worden de kleinsten opgevangen in de crèche en de kinderen in de kinderwoorddienst. De crèche is er elke tweede en derde zondag van de maand.

De kinderwoorddienst wordt voornamelijk aangeboden bij gezinsvieringen en bij hoogmissen. Tijdens de viering komen de kinderen uit de kerk naar de kinderwoorddienst. Hierin bespreekt u met de kinderen het thema van de viering op een voor hun geschikt niveau en wordt er getekend of geknutseld. Aan het eind van de kinderwoorddienst gaat u met de kinderen de kerkzaal in om kort te vertellen wat er besproken is met de kinderen.

Lid van het parochiekoor

Houdt u ervan om de viering op te luisteren met zang? Kom dan eens langs bij het parochiekoor.

Er wordt elke dinsdag gerepeteerd en om de zondag wordt er in de viering gezongen. Het koor heeft een eigen dirigent en organist.

Organisatie kerstgezinsviering Weesp

Voor de kinderviering op kerstavond in Weesp zijn we op zoek naar iemand die mee wil werken aan de organisatie van de viering en het kerstspel .

Dit houdt onder andere in overleg met de voorganger, het uitzoeken van het kerstspel en het repeteren van de uitvoering met de kinderen.

Organisatie kindje wiegen Muiden

In Muiden vindt eerste Kerstdag het kindje wiegen plaats.

Voor de kinderen wordt het kerstverhaal verteld en zij mogen hierin meespelen. Het verhaal wordt afgewisseld met samenzang. Deze leuke activiteit komt helaas niet vanzelf op gang. Wilt u bijdragen in de opzet van deze spontane middag, meldt u zich dan nu bij de parochie.

Interieurverzorger

 

Momenteel is er behoefte aan mensen die op donderdagochtend bij toerbeurt licht schoonmaakwerk willen doen.

Ook de groep die één maal per maand op zaterdagochtend schoonmaakt, kan versterking gebruiken.

 

Kinderwoorddienst en crèche

 

Kinderwoorddienst en Crèche.

Wat doen wij in de kinderwoorddienst ook wel kindernevendienst genoemd.

Na de begroeting en inleiding door de voorganger worden de kinderen uitgenodigd om naar de Willibrordzaal te gaan.
De kinderen vinden het fijn om het evangelie van die zondag te horen uit de kinderbijbel en soms lezen wij ook een spiegelverhaal. Daarna praten we met de kinderen over het verhaal en over andere vragen die op tafel komen en als er voldoende tijd is gaan we knutselen. We beschikken over de boeken: Prettige zondag en Kinderen mogen het zeggen, van beide hebben we de drie jaargangen ,het A,B en C jaar en het blaadje “De Goede Herder”.
Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk zodat zij en de leiding ter communie kunnen gaan

Het rooster wordt in overleg gemaakt en we proberen in elk geval tijdens de Hoogfeesten, zoals eerste Kerstdag, Pasen en bijvoorbeeld ons Parochiefeest een kinderwoorddienst te verzorgen.
De wens is om dit weer vaker te kunnen doen. Met ouders willen wij overleggen welke vaste zondag in de maand er kinderwoorddienst is.

Vandaar deze oproep aan jongeren, vaders, moeders, opa’s en oma’s vragen wij om zich hiervoor in te zetten.
Informatie bij Nel Pronk, coördinator catechese mail: t.pronk@upcmail.nl of tel: 061507 1576

Crèche:

Twee maal per maand en tijdens bijzondere vieringen en hoogfeesten is er crèche waar kinderen tot ongeveer 6 jaar naar toe kunnen om hun ouders de gelegenheid te geven deel te nemen aan de viering. Er is een kast met speelgoed, puzzels en kleurplaten.
Eén van de dames gaat minimaal een jaar in het buitenland wonen, zij heeft zich meer dan 19 jaar hiervoor ingezet! Dat is echt super, dank je wel Marjolein namens alle ouders en kinderen.

Ook deze groep heeft dus dringend behoefte aan nieuwe mensen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Masja van der Horst, mail: mvd_horst@online.nl of via het parochiesecretariaat.

Op dit moment zijn er voor de crèche drie vrijwilligers en voor de kinderwoorddienst twee dus u/jullie begrijpen dat versterking echt noodzakelijk is.