Bij de Parochie van Levend Water kunt u terecht voor één van de zeven sacramenten, het huren van een ruimte, gebedsintenties aanvragen, of voor een pastoraal gesprek. Op deze pagina vindt u informatie hierover en hoe u iets kan aanvragen, of hoe u zich kan aanmelden ergens voor.

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen, of zelf gedoopt worden dan is dat mogelijk bij onze parochie. De doopvieringen worden geleid door diaken Hans van Meeteren. Ze zijn aansluitend op de zondagsvieringen, meestal om 11.30.
De voorbereiding van de doopviering bestaat uit twee afspraken (meestal ’s avonds) met de ouders van de dopelingen, of de dopelingen zelf. Voor de doopviering wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die ten goede komt aan de parochie.
Voor opgave of verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

 Eerste Communie

De eerste communie vindt één keer per jaar plaats en is voor kinderen die minimaal in groep 4 van de basisschool zitten. De voorbereiding voor de eerste communie bestaat voor de kinderen uit ongeveer acht bijeenkomsten. Deze wordt geleid door een betrokken voorganger en begeleiders vanuit de parochie. Voor de start van de voorbereiding worden de ouders/verzorgers van de kinderen uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond wordt er uitleg gegeven over de eerste communie en de voorbereiding. Aan het eind van deze avond kunt u uw kind opgeven voor deelname. Voor de voorbereiding wordt een eigen bijdrage van ongeveer € 25,- gevraagd. Als u ingeschreven staat bij onze parochie krijgt uw kind automatisch een uitnodiging. U kunt bij het parochiesecretariaat  terecht om meer informatie op te vragen, of om uw kind op te geven voor deelname.

Vormsel

Binnen onze parochie vindt het vormsel één keer in de twee jaar plaats. Het is voor jongeren vanaf 13 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten. De voorbereiding bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten met de groep. Hierin zal er gesproken worden over de betekenis van de sacramenten en toegewerkt worden naar het sacrament van het vormsel. Aan het eind van de voorbereiding kan ieder voor zichzelf beslissen of hij/zij het sacrament van het vormsel wil ontvangen. Voor de start van de voorbereiding is er een informatieavond voor ouders en jongeren waarin de begeleiders vanuit de parochie de voorbereiding zullen toelichten. Voor de voorbereiding wordt een eigen bijdrage van ongeveer €25,- gevraagd. Ingeschrevenen bij de parochie ontvangen automatisch een uitnodiging voor de informatieavond en voorbereiding. U kunt bij het parochiesecretariaat terecht om meer informatie op te vragen, of om deelname op te geven.

Huwelijk

U kunt bij onze parochie ook terecht voor een kerkelijk huwelijk. Samen met de voorganger wordt uw huwelijk in ongeveer drie avonden voorbereid. De huwelijksviering kan in overleg gepland worden. Voor de viering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het Rouw & Trouwkoor. Tijdens de viering zal een collecte worden gehouden welke bestemd is voor de parochie. Aan de voorbereiding en verzorging van de huwelijksviering zijn kosten verbonden. Deze kunt u vinden in de tarieventabel kerkelijke bedieningen. U kunt contact opnemen met het parochiesecretariaat voor meer informatie of om een eerste afspraak te maken

Tarieven

Hieronder een lijst met de actuele tarieven.

Tarieven kerkelijke bedieningen Parochie van Levend Water      vanaf 1.1.17 
   
Doop  
Vrijwillige bijdrage tijdens de zondagviering  30,00
Vrijwillige bijdrage in aparte viering  60,00
   
Huwelijk  
Voorbereiding en verzorging viering  325,00
Koor, dirigent en organist  150,00
   
Uitvaart  
Avondwake  85,00
Voorbereiding en verzorging uitvaart in de kerk/kapel  325,00
Koor, dirigent en organist  150,00
   
toeslag voor uitvaart, begrafenis of crematie, buiten de gemeente  190,00
uitsluitend dienst op kerkhof in Weesp of Muiden  190,00
   
gebedsintenties per intentie  7,50
   
Verhuur Kerk  
 Voor huwelijk, uitvaart e.d.  525,00
 Voor huwelijk, uitvaart e.d. met PvLW voorganger  675,00
   
Jubileumvieringen  
Vrijwillige bijdrage met richtlijn  80,00
Koor, dirigent en organist  150,00
   
Vieringen voor scholen  60,00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ziekenzalving

De ziekenzalving is voor iedereen beschikbaar. Er hoeft niet gewacht te worden tot de stervensfase van een persoon om de ziekenzalving te ontvangen. Als u contact opneemt met het parochiesecretariaat nemen zij contact op met de dienstdoende pastor voor de ziekenzalving. Aan de ziekenzalving zijn geen kosten verbonden.

Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart is mogelijk. Maar om een uitvaart te bespreken neemt u eerst contact op met de uitvaartondernemer. Bij de uitvaartondernemer geeft u aan dat u een kerkdienst wil. De uitvaartondernemer neemt vervolgens contact op met de parochie om het verder voor u te regelen. De kosten voor een kerkelijke uitvaart kunt u vinden in de tarieventabel kerkelijke bedieningen. Voor een uitvaartdienst is het mogelijk om gebruik te maken van het Rouw & Trouwkoor.

Pastoraal gesprek

Heeft u behoefte aan een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met de pastor, dan is dit mogelijk. Hiervoor neemt u contact op met het parochiesecretariaat. Zij zullen in overleg met u een afspraak maken met een beschikbare pastor.

Gebedsintenties

Wilt u dat er in een viering gebeden wordt voor een dierbare overledene, dan kunt u hiervoor gebedsintenties opgeven. U dient de intenties veertien dagen voor de gewenste datum op te geven. Dit kan door middel van dit formulier. U kunt dit mailen naar misintenties@parochievanlevendwater.nl, of ingevuld bij het parochiesecretariaat afgeven. De kosten voor het opgeven van een misintentie kunt u vinden in de tarieventabel kerkelijke bedieningen.

Huur ruimtes

Heeft u een ruimte of zaal nodig voor bijvoorbeeld een vergadering, workshop, of presentatie, dan is dat binnen onze parochie mogelijk. Er zijn diverse zalen te huur op verschillende locaties. Voor het huren van een zaal neemt u contact op met het parochiesecretariaat. Het aanbod van de zalen vindt u hieronder.

Weesp: In de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk zijn twee verschillende zalen te huur.
De Bonifatiuszaal is voorzien van een grote tafel en tien stoelen. De Bonifatiuszaal is te huur voor €15,- per uur, exclusief koffie en thee.

De Willibrordzaal is voorzien van een grote tafel en veertien stoelen. In deze zaal is de mogelijkheid om gebruik te maken van beeld en geluid voorzieningen. De Willibrordzaal is te huur voor €15,- per uur, exclusief koffie en thee.

Muiden: In de H. Nicolaaskerk kunt u de pastoriezaal huren. Dit is een ruime zaal met meerdere tafels en stoelen. De pastoriezaal is te huur voor €15,- exclusief koffie en thee.

Voor het gebruik van de keuken en eventueel Wifi kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat en nadere afspraken hierover maken.