Welkom bij de R.K. Parochie van Levend Water

Welkom bij de Parochie van Levend Water te Weesp en Muiden/Muiderberg. De Parochie van Levend Water is een parochie die volop in beweging is. De parochie is ontstaan uit een fusie en gericht op de toekomst. Dat is wat ons nu bezig houdt. De parochie heeft hiervoor al veel ontwikkelingen doorgemaakt, hierover kunt u lezen in de geschiedenis. De parochie beschikt over gewijde en leken voorgangers. Zij maken het samen mogelijk dat er in Weesp en Muiden iedere zondag en ook doordeweeks vieringen zijn. Naast het bijwonen van een viering, kunt u voor verschillende diensten bij de parochie terecht. Denk hierbij aan een doop, eerste communie, het vormsel, huwelijk, een pastoraal gesprek, ziekenzalving, uitvaart, diaconie, huur van een (vergader)ruimte en natuurlijk vrijwilligerswerk. Informatie hierover verkrijgt u via het parochiesecretariaat, of kijk op de hoe regel ik pagina.
 

Onbekend met een kerkviering?

U komt voor het eerst bij ons in een kerk, maar kent onze gewoontes niet? U wilt een viering bezoeken, maar u hebt geen idee wat u te wachten staat? Wij willen graag dat u zich op uw gemak en welkom voelt.


Normaal komen de kerkgangers zo'n tien minuten voor een viering aan bij de kerk. In de kerk zijn in principe alle plaatsen vrij, de voorste rij is voornamelijk voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Bij een uitvaart zijn de voorste plaatsen gereserveerd voor de naaste familieleden.
Achter in de kerk, bij de toegang naar de kerkzaal, liggen voor u de boekjes van de viering. We vragen u dringend bij binnenkomst in de kerk uw mobiel uit te zetten of op een stil alarm. Tijdens de viering maken we gebruik van een boekje waarin u ook de liederen vindt. Op het liedbord staat welke liederen er gezongen worden. De preek / overweging staat niet in het boekje. Er zullen verschillende momenten zijn waarbij het gebruikelijk is om te gaan staan.
Van oudsher is het de gewoonte om tijdens de viering te collecteren. De collecte is bestemd voor de eigen parochie of een goed doel. Bij uitvaarten wordt de opbrengst van de collecte onder andere gebruikt om de overledene gedurende een bepaalde periode te gedenken.


Aan het einde van de viering wordt de zegen gegeven, de kerkgangers gaan daarvoor staan en maken het kruisteken. Na de bel kan de kerkzaal verlaten worden. Daarna wordt er koffie geschonken voor de bezoekers en kunt u een praatje maken met de voorganger of andere mensen.

Waar begin ik

Meer verdieping, waarom eigenlijk?

'Tja, waarom eigenlijk geloven?'. Kijk om u heen en u ziet dat het ook zonder prima kan. Toegegeven, in tijden van nood wil een mens nog wel eens denken 'ik hoop dat er meer is'. Meestal waait dat wel weer over. Mist u eigenlijk wel iets als u niet gelooft? En zo ja, wat dan?
Om te zien wie God is, vertrouwen we op de Man van Nazareth, op Christus. Wat wij van Christus weten, is te lezen in de bron die ons ter beschikking staat: het Nieuwe Testament dat samen met het Oude Testament de Bijbel vormt.

Het geloof van de Christen geeft u een goede schets over hoe het leven geleefd zou moeten worden. Hoe u met uw medemensen moet omgaan. Hoe de maatschappij er eigenlijk uit zou moeten zien. En hoe u met God kunt en vooral mag omgaan.
Een utopie misschien, een luchtspiegeling? Niet dus als je er echt in gelooft en er voor gaat.

Voor meer verdieping kunt u zich bijvoorbeeld oriënteren op de volgende site: www.watheetkatholiek.nl. Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met één van onze voorgangers.

Jongeren

Ben je 15 jaar of ouder en loop je misschien met vragen rond over geloof, je leven, de kerk?
In je eentje begin je niet zo veel. Samen gaat het gewoon handiger en is wel zo boeiend. Een mogelijkheid is om je aan te sluiten bij bestaande groepen jongeren  in de regio Hilversum. Voor verschillende leeftijden zijn er bijeenkomsten en activiteiten.


Voor 12-15 jarigen is er de groep Rock Solid,
Voor 16-20 jarigen is er de groep Glow,
Voor 21 en ouder is er de groep Wegwijzer.

Je kan ook kijken op de website van bisdom Haarlem-Amsterdam bij “jongeren”.

In onze parochie zijn er op dit moment geen activiteiten voor jongeren vanaf 15 jaar. Ideeën of initiatieven om in onze eigen parochie iets te ontwikkelen zijn van harte welkom. Denk hierbij aan een koortje, muziekgroep of gespreksgroep.
Jongeren zijn ook welkom als vrijwilliger, bijvoorbeeld als assistent bij de crèche of de kinderwoorddienst.

Wil je meer weten, stuur dan een mailtje naar de parochiecoördinator: coordinator@parochievanlevendwater.nl