4e zondag van de Advent – A 22 december 2019. Muiden

Gepubliceerd op: 23/12/19

Er zijn veel mensen die ervaren in de decembermaand dat God deze wereld zeer nabij wil zijn. Mensen worden wat inschikkelijker. Men krijgt in de decembermaand weer wat oog voor mensen die het moeilijk hebben. Met kerstmis staan liefde en goedheid centraal. Wij vieren dat God zich een woning heeft gezocht onder de mensen: in een klein onooglijk kind, liggend in een kribbe. Anderen zijn het spoor in de kersttijd juist bijster. Ze voelen Zich alleen gelaten en soms wat verbitterd. Zo was het ook enigszins de situatie van Jozef. Hij was het spoor van God bijster geraakt. Hij leefde temidden van spanningen en twijfels. Het leek alsof hij alles alleen moest oplossen. Opeens mocht hij weer de nabijheid van God ervaren. ‘Weest niet bang, Jozef, want het kind van je vriendin Maria, zal voor jou een teken zijn. Niet alleen voor jou, maar voor heel de wereld. God-met-ons zal Hij worden genoemd. Daarom zul je hem die naam moeten geven: Immanuel’.

God is liefde. Gods naam waarmaken is onze levensopdracht. Dat is de boodschap van kerstmis. Daar waar de toekomst dreigt vast te lopen, zelfs geen enkele toekomst meer is, is er altijd weer een uitweg. Jozef staat voor een geheim dat hij zelf niet kan oplossen. De engel antwoordt: ‘Wees niet bang, Jozef, God zelf zal je bijstaan!’ Bij de evangelist Lucas is het Maria die de boodschap van de engel ontvangt, bij de evangelist Matteüs is het Jozef. Matteüs schrijft voor het Joodse publiek. Zo’n belangrijke boodschap wordt natuurlijk aan een man verkondigd!

‘Weest niet bang, Jozef’. Dat is de boodschap van deze vierde Adventszondag. Hij zal komen, de God-met-ons, de Immanuel. Een boodschap tegen alle angst en verdrukking in. En er bestaat wat een angst in de wereld! Ouderen en jongeren, werkgevers en werk­nemers, zelfs hele volkeren staan in angst tegenover elkaar. Mensen zijn bang voor alles en nog wat: voor ziekten, voor de dood. Meestal proberen we die angst te verbergen. Maar de angst zoekt zich toch een uitweg. Sommigen raken er overspannen van. Angst hoort bij het menselijk leven. De mens die niet elke dag een stukje angst overwint, heeft nog niet veel van het leven begrepen. Hoe kunnen wij onze angst overwinnen? Ne Timeas - vreest niet! Jozef durfde de dingen die hem angstig maakte onder woorden te brengen. Hij sloot zijn ogen niet voor de werkelijkheid. Hij raakte niet in paniek! In de stilte van zijn bestaan durfde hij een beslissing te nemen. Zo staat het geschreven.
Wees niet bang! Is het niet toevallig dat deze uitdrukking 365 maal in de Bijbel voor komt! 365 maal staat voor mij voor de 365 dagen van het jaar, waarin wij worden uitgenodigd om ons in het leven niet te laten leiden door angst voor wat komen gaat. Elke angst kan overwonnen worden door de liefde. Jezus overwon de angst voor het kruis in de liefde. Liefde maakt mensen moedig. Als een kindje in gevaar is, kent de moe­der geen angst meer. Ze zal alles ondernemen om haar kind te redden. Het meeste kwaad geschiedt niet uit haat, maar uit angst. Het is de hebzucht en de eerzucht en de heers­zucht die mensen angstig maken. Maak je hart vrij voor de liefde en de meeste angst in het leven zal overwonnen worden.

Tenslotte zijn er ook situaties, zoals bij Jozef, waarin de angst alleen maar overwon­nen kan worden door het geloof. Als we geloven dat God-met-ons-is, dat God in elke gebeurtenis aanwezig is. Want Immanuel is toch zijn naam! God bewaart ons niet voor verdriet en tegenslagen. Maar Hij geeft wel de garantie dat zijn Zoon ons nabij zal zijn in ogenblikken van grote benauwenissen. Dat vieren we ook de komende week, met kerst­mis, dat God-met-ons-is, ‘Immanuel. Vreest niet, want God-is-met-je!’

Pater Jan Haen C.Ss.R. en Pater Ambro Bakker s.m.a.