Goede Vrijdag- C 19 april 2019. Weesp

Gepubliceerd op: 22/04/19

Ik wil eventjes stil staan bij de ontmoeting tussen Pontius Pilatus en Jezus van Na­zareth

Wie was Pontius Pilatus? Hij moet zo’n tien jaar ouder dan Jezus van Nazareth zijn geweest. Hij werd gezien als een harde onbuigzame man. Hij kwetste de Joden diep, door een beeld van de keizer neer te zetten op een openbare plaats in Jeruzalem. Voor de Joden waren beeltenissen van personen een gruwel. Er brak een volksopstand uit.
Pilatus was echter ook vaak heel voorzichtig. Zijn positie was verzwakt, toen een complot werd ontdekt, waarin hij naar de macht wilde grijpen. Daarom hield hij zich koest voor de Keizer.
Ondanks het feit dat hij in de rechtszaak tegen Jezus van Nazareth geen grond voor de doodstraf kon vinden, gaf hij toe aan de druk van de Joodse leiders. Die zeiden dat Jezus gezegd had: ‘Ik ben de Koning der Joden’. Ze dreigden Pilatus’ weigering, als een min­achting van het gezag van de keizer, in Rome over te brengen. Dit verklaart waarom Pilatus Jezus laat kruisigen ‘hoewel hij geen kwaad in Hem ontdekt had’. Pilatus roept uit: ‘Wat is waarheid?’ Ja, wat is waarheid? Sinds mensenheugenis zijn wij op zoek naar de waarheid.
De waarheid moet je niet zoeken in feiten. Feiten worden morgen weer onderuitgehaald. De waarheid moet je zoeken in mensen. Dat is wat Johannes bedoelt, als hij zegt: ‘Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!’ En dit is voor Pilatus net een brug te ver. Hij haalt zijn schouders op en verzucht: ‘wat is waarheid’.
Pilatus vroeg Jezus: ‘Is dat waar: ‘noem jij je koning der Joden?’ Jezus knikt instemmend, maar op wat er verder gezegd en geschreeuwd en gebrald wordt, gaat hij niet in. Pilatus wordt onrustig. Hij vindt geen schuld en zegt dat ook. En je houdt je adem in: Pilatus vindt geen schuld. Eindelijk een mens die geen schuld vindt en dat ook zegt! Maar buiten schreeuwt het volk, opgejuind, om zijn dood. Geen schuld, maar het volk eist via hun leiders zijn bloed. Ja, soms vertrapt democratie het recht. Geen schuld, maar de landvoogd moet kiezen, besluiten, oordelen, veroorde­len zegt het volk. ‘Breng mij maar wat water, ik was m'n handen in onschuld, en als er schuld is, dan drukt die op jullie, niet op mij’. En zo houdt Pilatus zijn handen schoon, dacht-ie.

Omtrent het negende uur riep Jezus met luide stem: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. De honderdman die naast het kruis stond zei: ‘deze man was waarlijk een rechtvaardige’. 33 jaar is Jezus geworden. Je hebt niet veel tijd nodig om iemand te zijn, betekenisvol voor anderen, onvergetelijk, onvergelijkelijk zelfs. Drie jaren van optreden zijn het geweest, zesendertig maanden, ruim duizend dagen. Dat is voldoende geweest om deze mens eeuwenlang en nog steeds te doen leven in de harten van miljoenen en miljoenen mensen. En de schep­ping lijdt. Steeds weer buigen moeders zich over hun dode zonen, en schreeuwen vrouwen het uit om de man die zij hebben liefgehad; gaan mensen gebukt onder smaad of dragen in stilte hun verdriet, worden onschuldigen terechtgesteld en ondergaan zo hun eigen kruisweg. En zo blijft de mensheid Het verdriet in stilte ondergaan of schreeuwen met grote stem tot de hemel eindelijk opengaat.
En dus gaan wij op Goede Vrijdag, dit uur, de weg die Hij is gegaan. Jezus van Nazareth was in feite een mens met een groot feestplan in zijn hoofd. Een wonder, een won­der, riepen de mensen. Maar Hij zei: ‘als je wilt kun je grotere wonderen doen dan Ik, want Ik zeg je: veel verdriet in de wereld moet nog worden weggewerkt. Het leven móet terug uit het grensgebied van de dood, handgemeen moet veranderen in hulpbetoon, en handelen moet worden tot wandelen in gerechtigheid, de laatsten moet eersten worden, de onderste steen boven! Dan komt de bruiloft pas goed op gang, het feest van hart en handen. Dan is alles in kannen en kruiken, dan is er feest zonder einde’.

Had Pilatus dit hebben kunnen weten en begrepen kunnen hebben? God hebbe zijn ziel…

Pater Jan Haen C.Ss.R. en Pater Ambro Bakker S.M.A.