Preek van de week - 24/25 december 2018

Gepubliceerd op: 17/12/18

Ik lees voor, het pastoraaltje dat ik schreef voor de december/januari uitgave van ons parochieblad – Levend Water. Velen van u zullen het wel gelezen hebben. Niettemin kan het een goede zaak zijn om er weer kennis van te nemen. Trouwens, ik heb het wat verder aangevuld.

Op maandag 19 november heb ik een bezoek gebracht aan Bethlehem en de Geboortekerk van Jezus. Door een klein poortje wordt je dan toegelaten tot de eeuwenoude basilieken kerk. Er stond een rij van ontelbaar veel mensen om de ruimte onder het liturgisch center te bezoeken. Daar zou Jezus zijn geboren. Ik ben niet in de rij gaan staan. Daar was geen tijd voor. Wat Bethlehem en de kerk wel liet zien waren de enorme maatschappelijke tegenstellingen tussen rijke en arme bewoners. In het tijdperk dat Jezus geboren werd, was dat niet anders. De komst van Jezus, ruim 2000 jaar geleden, heeft daar geen verandering in gebracht.
Bethlehem is Palestijns gebied, omsingeld met prikkeldraad en muren. In gesprek met Palestijnen en Israëliërs ben ik mensen tegengekomen die zich voor 100% inzetten voor verzoening, vrede onderling, ondanks dat onrecht en discriminatie hun dagelijkse kost is. En dat ging heel ver.

Ja,  het Vrede-op-Aarde verlangen en belofte van Kerstmis is nog ver te zoeken in de dagelijkse beslommeringen van eten, slapen, liefhebben, spelen, werken, op kleine schaal en op grote schaal, nationaal/internationaal. Waarom toch? Jij en ik wensen niks liever dan elkander in de ogen te kunnen en durven kijken, zonder angst voor afkeuring, verwijt, afgunst. We verlangen zelf te kijken en gezien te worden met openvizier, en vertrouwen in de inherente goedheid die in ons huist.

Verhalen over Jezus vertellen dat wonderlijke activiteiten en woorden het schijnbaar onmogelijke, mogelijk maakte. Hoe?  Doordat hij de mensen die hij tegenkwam echt in de ogen keek. Daar zag hij hun verlangen, hun hoop en angsten. En dan hing het van hun af, of een wonder van genezing, bevrijding en van hoop plaats vond of niet. Verschillen van mening waren er. Als die te hoog opliepen, dan werd het gevaarlijk, levensgevaarlijk. Dat was toen en zo is het nu. Jezus handelde consequent, door met open vizier ieder tegemoet te treden. Dat deed hij voor 100%. Machten en krachten van toen dachten dat ze van hem en zijn ideeën af waren toen hij stierf aan het kruis. Mooi niet.
Dat is onze hoop en onze troost. Dat is waarom wij nu erop kunnen vertrouwen dat God met hem is - en dus ook met ons - want wij zijn evenveel mens als Jezus. Dus kunnen wij ervaren dat God niet een ver van mijn bed opvoering is, die mijn verstand te boven gaat. Het geheim van Leven, die ik hier God noem, openbaart zich, wanneer wij handelen zoals hij deed. Dat wil zeggen dat we voor 100% ieder mens die wij op onze levensweg, zonder vooringenomenheid, zonder vooroordeel, met open  ogen tegemoet treden.. Dat lukt niet altijd en overal. Het gebeurt niet vanzelfsprekend. Maar u en ik, jullie en ik, kunnen het wel aanleren, door het te willen, bemoedigd door het voorbeeld van anderen die het wel voor elkaar kregen, of krijgen.

De mensen die ik in Bethlehem en omgeving tegenkwam die zich voor 100% inzetten voor verzoening en vrede, handelen niet anders dan Jezus. De afloop van hun  inzet kan ik niet voorspellen. Mijn bezoek aan Bethlehem en omgeving echter, hebben mij de moed gegeven om door te gaan met geloven in en werken voor Vrede-op-Aarde á la Jezus, hier en nu vanuit Weesp en Muiden. Hou vol en doe mee, dat is mijn kerstwens voor u/jullie.

Pater Jan Haen C.Ss.R.