preek van de week - 2e zondag van de Advent

Gepubliceerd op: 17/12/18

Deut. 6:2-6 , Marcus 12:28b-34

 

Het kerkelijk jaar is bijna ten einde. De verhalen worden elke zondag indringender. Vandaag horen we over Jezus' laatste confrontatie met zijn tegenstanders voor hij door hen wordt gearresteerd en ter dood ver­oordeeld.

De vraag die Hem gesteld wordt is essentieel. Jezus, wat is het voor­naamste gebod?’ Waar draait het nu allemaal om in het leven? Het ant­woord van Jezus is even eenvoudig als verbluffend. Hij zegt: het gaat er in het leven om dat je leert luisteren. Leer luisteren naar God, leer luisteren naar elkaar, leer luisteren naar jezelf, leer luisteren naar de Liefde, de rest is allemaal maar bijzaak!

Liefde is de grootste drijfkracht in het leven. Voor Jezus zelfs het voornaamste gebod. Maar voordat Jezus dit antwoord geeft, zegt Hij iets anders. Hij zegt: ‘Hoor, Israël!’ De voornaamste eigenschap van de liefde is dat je weet te luisteren. Je weet dat er van liefde geen sprake is, als de ogen van je partner tijdens het gesprek verveeld de andere kant opkijken. Liefde is naar elkaar luisteren, elkaar aandacht geven. Geliefden hoor je het vaak zeggen, als ze voelen dat hun liefde bedreigd wordt: ‘je luistert nooit naar me!’ Je weet dat er van echte liefde sprake is, als iemand met zo'n aandacht naar je luistert, dat je voelt dat de ander écht in je geïnteresseerd is.

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe, en legde Hem de vraag voor: ‘wat is het allereerste gebod?’ Jezus antwoordt: het allereerste gebod is: Luister! Luister naar God, luister naar je naasten, luister naar jezelf, luister naar de bron van het leven. Er is geen enkel gebod dat belangrijker is. ‘De Schriftgeleerde is het daarmee eens, weet Marcus ons te vertellen. Hij versterkt Jezus argument zelfs door dat luisteren en die liefde belang­rijker te verklaren dan alle offers in de tempel. Jezus noemt dat antwoord wijs, maar nodigt de man niet uit Hem te volgen. Want wijs zijn en inzicht hebben is toch wat anders dan het ook nog eens te doen! Het Rijk God vraagt niet alleen om inzicht. Het is geloven met je hart en met je handen. Jezus zegt wel tegen de Schriftgeleerde: ‘je bent in ieder geval op de goede weg, ‘je staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.’

Door te leren luisteren, door te leren luisteren naar elkaar en door te leren luisteren naar onszelf. En dat met heel ons hart, met heel ons verstand, maar vooral door een luisterend oor. Daar gaat het om.

Pater Jan Haen C.Ss.R.